Kullen 3 v

SE*Birmatösen's uppfödning


Trasdockornas kull 3 veckor


Lucy 3,5 veckorSessan 3,5 veckor


Dotty 3,5 veckor

Claude 3,5 veckor